Unitat Quirúrgica

Assistència al part
Cirurgia ambulatòria
Cirurgia amb ingrés
Cirurgia endoscòpica ginecològica (laparoscòpia i histeroscòpia)
Histeroscòpia diagnòstica i quirúrgica
Laparoscòpia diagnòstica i quirúrgica
Cirurgia del sòl pelvià
Cirurgia de la mama
Lligadura de trompes

Centres Hospitalaris d’intervenció:

parto