Servei d’Obstetrícia

Consell genètic
Diagnòstic prenatal (Amniocentesi precoç)
Monitorització fetal
Ecografies d’alta resolució, obstètrica morfològica de les 20 setmanes de gestació, 3D i 4D, i estudis de fluxometria doppler
Control d’embaràs i assistència al part
Control especialitzat de l’embaràs després de tècniques de reproducció assistida
Recollida de sang i teixit de cordó umbilical

Centres Hospitalaris d’intervenció:

seguimiento noe copiab