Preparació al Part

La preparació per al part té com a objectius:

  • Controlar el dolor que es produeix durant el part, acompanyant a les contraccions.
  • Reduir l’ansietat que pot experimentar-se en el transcurs del mateix.
  • Col·laborar i participar activament en el naixement del nen.

Generalment, els cursos de preparació al part comencen sobre el sisè o setè mes d’embaràs, encara que poden seguir-se des del primer trimestre; consten d’una part teòrica i una altra de gimnàstica prenatal:

  • Classes teòriques: en les quals s’expliquen canvis propis de la gestació, com reconèixer els senyals de part, en què consisteix l’anestèsia epidural, el monitoratge, què passa en cadascuna de les fases del part, etcètera, guiades normalment per una llevadora.
  • Classes pràctiques: que inclouen gimnàstica prenatal, tècniques de relaxació, entrenament per a les diferents fases del part, control de la respiració i mesures posturals, guiades per una fisioterapeuta.

Direcció Mèdica 1/Març/2018