Avís legal

La societat Núria Fusté Serveis Mèdics S.L.P. (NFSM) és propietària dels noms de domini i pàgines a Internet a les quals s’accedeix des del domini www.cemgine.cat i la resta de dominis registrats al seu nom.
En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, NFSM us informa que és una societat limitada professional de dret privat, el domicili de la qual es troba a Vic, Ronda Francesc Camprodon nº 1, 3èC 08500 Barcelona, NIF B63886642, i que està inscrita com a societat limitada professional en el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) en el número de registre SP/12 i en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 37.762, Foli 4, Full B-310568, Inscripció 2ª

Propietat Intel·lectual

Copyright, NFSM SLP 2008, (Núria Fusté Serveis Mèdics S.L.P.) i CEMGINE 2010, (Centre d’Especialitats Mèdiques en Ginecologia i Obstetrícia). Tots els drets reservats.
El contingut d’aquestes pàgines web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.
El contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d’ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular NFSM o alguna de les seves entitats participades o col·laboradores.
El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de NFSM
L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.
Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web de NFSM utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

Accés dels usuaris al lloc web

Les pàgines de NFSM poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o restringides.
L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de NFSM de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars de certs Serveis i amb la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

Limitació de la responsabilitat

Aquest lloc web té com a objectiu principal informar els metges col·legiats, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o mèdic.
NFSM declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.
Tampoc pot fer-se responsable NFSM de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de NFSM als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.
En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirecta accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant NFSM tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.
La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, NFSM no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.
NFSM no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquest web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu.
NFSM es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.
NFSM no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

NFSM, entitat titular del website cemgine.cat, només obté i conserva dels visitants del nostre web la informació establerta en el format comú d’arxiu de registre de NCSA.
La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

Tractament de dades de caràcter personal

NÚRIA FUSTÉ SERVEIS MÈDICS, S.L.P. compleix tots els requisits establerts amb la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD (EU) 2016/679.

El fet d’omplir qualsevol formulari i d’enviar-lo a NÚRIA FUSTÉ SERVEIS MÈDICS, S.L.P. (d’ara endavant CEMGINE) suposa que l’usuari accepta que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i s’incloguin en les bases de dades de CEMGINE.

Totes les dades de caràcter personal obtingudes per CEMGINE passen a integrar-se en fitxers automatitzats titularitat de CEMGINE i són tractades de conformitat amb les exigències legals, adoptant les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit segons la naturalesa d’aquestes dades, amb l’objecte d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com el consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint la seva petició al la direcció postal indicada anteriorment o al correu electrònic administracio@cemgine.cat

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del Web són veraces i, perquè la informació que contenen els fitxers de CEMGINE estigui sempre actualitzada i no contingui errors, es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per les finalitats mencionades.

NURIA FUSTE SERVEIS MEDICS, S.L.P. informa que procedirà a tractar les dades de manera lítica, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per aquest motiu que NURIA FUSTE SERVEIS MEDICS, S.L.P. es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Així mateix li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de NURIA FUSTE SERVEIS MEDICS, S.L.P., dirigint-se per escrit a la direcció de correu administracio@cemgine.cat o al telèfon 938866734.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de NURIA FUSTE SERVEIS MEDICS, S.L.P.

Generalitats

NFSM es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut dels Avisos Legals d’aquest lloc web. Per tant, i per un correcte ús del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.
La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. NFSM no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els citats enllaços hipertextuals.
Les fotos utilitzades en aquesta web han estat realitzades i cedides per:

– Joan Enric Studio

– Saray Martin Fotografia

– Aida i Víctor Fotògrafs
– Fons propi de CEMGINE,

amb el consentiment de les persones que apareixen o dels seus tutors legals.